El repte demogràfic exigeix un gir en les polítiques socials

Espanya perd habitants. Al pas que anem, perdrà 5,4 milions d’habitans en 50 anys, segons les estimacions de l’INE. Les vies de solució per evitar que siguem una societat cada cop més envellida, passen per tres canals. El primer, esclar, és fomentar la natalitat. El segon, augmentar la immigració. En paral·lel, hi ha un tercer factor: caldrà allargar la vida laboral, degut a l’augment de l’esperança de vida, més enllà dels 65 anys. Això pronostiquen o proposen els experts.

En qüestió de natalitat cal recordar que el 1960 les dones tenien una descendència mitjana que s’apropava als tres fills (2,86, estadísticament). Des d’aleshores no ha parat de baixar i ara la mitjana s’apropa al fill únic, ja que és d’1,33 fills exactament, segons Eurostat.

El decreixement continuat de la natalitat s’ha produït a mesura que les dones s’incorporaven massivament al mercat de treball. El desequilibri rau en el fet que no s’hagi produït paral·lelament una reorganizació social del treball de cura de les persones (els nens, les persones grans, la cura de la llar, l’atenció als discapacitats o dependents…) i de que no s’hagi prioritzat la paritat i no s’hagin creat i mantingut els serveis públics adequats a la dimensió de l’escomesa. Altres causes han estat també la precarizació del treball i les dificultats d’accedir a l’habitatge.

Elaborar una estratègia per fer front a reptes com el creixement de la natalitat i la superació dels desequilibris socials i econòmics provocats per l’envelliment de la població, és una feinada apassionant que el país continúa tenint per endavant. Des de fa molts anys, se’n parla sovint i no s’avança prou. 

El comisionat del govern espanyol per al repte demogràfic, que dirigeix la ministra Meritxell Batet, amb la col·laboració d’autonomies i municipis, obre un bri d’esperança cap a un gir favorable.  Només a través d’un gir a l’esquerra en un conjunt de polítiques socials que donin suport als joves es podrà fer realitat la reversió de la tendència cap al creixement poblacional. O així ho vull creure.

No serà fàcil. Com tampoc ho ha estat per França guanyar la copa del món de futbol. Ho ha fet amb la selecció més jove del campionat i plena de fills d’immigrants africans. Tot un missatge. Aquí, esperem veure resultats.