Atencions familiars: una transformació pendent

La notícia de que a una dona li ha estat reconeguda una indemnització de més de dos-cents mil euros, per haver dut a cap en exclusiva les tasques de la llar durant vint anys, va saltar als telediaris de tot el país. A quant pujaria la suma, si totes les dones reclamessin el valor econòmic de les atencions de les quals s’han fet càrrec, sense una contribució igualitària dels homes, no ho sabrem mai. Però, sens dubte, la xifra seria astronòmica.

Vet aquí la qüestió. L’estadística ens diu (sempre l’estadística!) que, malgrat que en els darrers trenta anys més de cinc milions de dones s’han incorporat al món laboral, les feines a casa continuen fent-les més les dones que els homes. La proporció és de quasi-bé el doble, de les hores que les dones dediquen a les tasques de la llar, a l’atenció als nens, o les persones grans o dependents.

El canvi social és necessari per superar aquesta desigualtat. Però, com ho han estat altres transformacions socials importants, no serà un canvi que el pugui dur a terme un sol partit polític. Cal una transformació constant i continuada. En la que hi ha d’intervenir una multiplicitat de forces polítiques, sindicats, empreses, mitjans de comunicació, associacions i entitats cíviques de tota mena.

Calen reformes legislatives, per descomptat. Cal augmentar la despesa pública en els sectors que requereixen les atencions. La societat ha d’aprendre a ser generosa. La despesa pública en atencions als sectors més necessitats ha de ser contemplada com una inversió que contribueix a eliminar la pobresa, millora la protecció social i la qualitat mateixa de les atencions. L’augment d’aquesta inversió és clau per eradicar la discriminació de les dones.

A Europa (sempre les estadístiques!), les dones dediquen unes 38 hores setmanals a les atencions familiars, mentre que les dels homes no arriben a 23 hores. Les atencions familiars constitueixen, per tant, un dels principals reptes de la igualtat de gènere i del benestar de la nostra societat. Una transformació pendent en la qual tots hi estem implicats.