Vida als anys, participant

DISSABTE, 7 DE MAIG DE 2022

Catalunya és un dels llocs del món amb una esperança de vida de les més altes, amb una mitjana de 84 anys. De quasi 87 anys per les dones i de prop de 81 pels homes. Una altra qüestió és la qualitat de vida d’aquests llargs anys. Aquí ja no anem tant destacats del pilot en la carrera. Els països del nord d’Europa ens passen molt al davant.

La Universitat de Barcelona ha creat un indicador que permet quantificar i comparar la qualitat de vida en la vellesa. El resultat és que ens sitúa en una posició intermèdia-baixa entre els països europeus. En el lloc número 12 sobre 28. Mediocre resultat.

L’indicador contempla les principals facetes de la vida de les persones grans: des de la seva situació econòmica i patrimonial fins als hàbits d’exercici físic i nutrició; necessitat de cures; nivell educatiu i habilitats tecnològiques; les formes de convivència; el lloc de residència; les relacions, o la seva integració en la vida social i política, entre d’altres.

És molt interessant adonar-se de que en la participació en activitats polítiques o de voluntariat, estem situats en un lloc molt baix. Més del que correspondria: el 15 sobre 28. També pel què fa al nivell educatiu i l’ús de les tecnologies de la informació (TIC), la població de més de 65 anys cau en picat a la posició 20 de la taula, a Espanya. Suspens.

A partir d’aquesta radiografia de la nostra gent gran, recentment hem tingut alguns indicis que ens permeten un cert optimisme respecte d’un creixement de la seva participació política. La campanya Sóc gran, no idiota, que va iniciar el metge jubilat valencià, de 78 anys, Carlos San Juan, ha marcat un punt d’inflexió.

Estimo que no serà la darrera acció reivindicativa que protagonitzarà la gent gran. És probable que continuïn successives campanyes, exigint els seus drets. Rebre una adequada atenció de la banca ha estat el primer exemple. Afavorir la seva participació i trencar les barreres és qüestió de temps. Resten pendents reivindicacions com les de rebre una bona atenció de l’Administració, de les companyies de serveis (llum, gas, aigua…) o del sistema de Salut, reduint-ne demores en l’atenció, entre d’altres.

La participació en activitats polítiques o de voluntariat de la gent gran té molt de futur. Tot és començar i donar vida al anys, participant-hi. Per posar-nos a l’alçada que ens correspon.